Home


Boeken


Schoolboeken


Kyokushin Karate


Professioneel


Familie


Fotoalbum


Contact


Links


International Budokai Union Karate Kyokushin


Kyokushinkai Karate Wikipedia


IFK International Org. Great Britain


IFK Belgium v.z.w.


Fudoshin Dojo Stabroek


Sutani Dojo Brasschaat


Nijiyama Merksem


Shinkyokushin be


Mas Oyama Kalmthout


Ichi Dai Antwerpen


"AKAI DOJO" v.z.w. - 赤い道場

Privé onderricht voor volwassenen - Private instruction for adults

* Uitsluitend op afspraak via info@marcbriels.be - Only by appointment via info@marcbriels.be

* volledig op maat van de beoefenaar - completely tailored to the practitioner

Leek - uninitiated

Karate- en/of zelfverdedigingsbeginselen worden stapsgewijs en intensief geleerd en geoefend. (de eerste dimensie)

Karate and / or self-defense principles are taught step by step and intensively practiced (the first dimension)

Beginneling - beginner

Aangeleerde technieken worden op een intensief tempo geoefend. Het accent ligt op het lichaamseigen maken van de aangeleerde technieken zodat deze bewegingen vloeiend en op een natuurlijke wijze uitgevoerd worden. Ook wordt er initiatie gegeven in het uitvoeren van eenvoudige tot complexere, gecombineerde gevechtstechnieken. (de tweede dimensie)

Learned techniques are practiced at an intensive pace. The emphasis is on the body's own making of the learned techniques so that these movements are performed smoothly and in a natural way. Initiation is also given in performing simple to more complex, combined combat techniques. (the second dimension)

Gevorderde - advanced

Er worden extra gevorderde technieken aangeleerd en geoefend. Verder wordt er dieper ingegaan op het 'zelf leren/oefenen' van de honderden mogelijke combinaties. (de derde dimensie)

Extra advanced techniques are taught and practiced. Furthermore, the 'learning / practicing' of the hundreds of possible combinations is discussed in more detail. (the third dimension)

Specialist - specialist

Tenminste zwarte band houder: aanleren van hogere kata's en gevechtstechnieken, kennis en geheime technieken (de vierde dimensie)

At least black belt holder: learning higher kata's and combat techniques, knowledge and secret techniques (the fourth dimension)"Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen."

"Precious is the wisdom obtained through experience."


|

|

|

V

Locatie - location

"Akai dojo" v.z.w Heuvels 54, 2940 Stabroek

Registered member of "IBU Karate KyodoKyokushin"