Akai dojo - 赤井道場

Privé-onderricht voor volwassenen - Private instuction for adults

Privat KyodoKyokushin Karate School

for

kihon - kata - kumite and selfdefence

  • enkel op afspraak via info@marcbriels.be

Leek - uninitiated


eerste dimesie - first dimension


Karate- en/of zelfverdedigingsbeginselen worden stapsgewijs en intensief aangeleerd en geoefend.

 

Karate and/or self-defence principles are taught step by step and intensively practiced.

Beginneling - beginner


tweede dimensie - second dimension


Aangeleerde technieken worden op een intensief tempo geoefend. Het accent ligt op het lichaamseigen maken van de aangeleerde technieken zodat deze bewegingen vloeiend en op een natuurlijke wijze uitgevoerd worden. Ook wordt er initiatie gegeven in het uitvoeren van eenvoudige tot complexere, gecombineerde gevechtstechnieken.

Learned techniques are practiced at an intensive pace. The emphasis is on the body's own making of the learned techniques so that these movements are performed smoothly and in a natural way. Initiation is also given in performing simple to more complex, combined combat techniques.

Gevorderde - Advanced


derde dimensie - third dimension


Er worden extra gevorderde technieken aangeleerd en geoefend. Verder wordt er dieper ingegaan op het 'zelf leren/oefenen' van de honderden mogelijke combinaties.


Extra advanced techniques are taught and practiced. Furthermore, the 'learning/practicing' of the hundreds of possible combinations is discussed in moret detail.

Specialist - specialist


vierde dimensie - fourth dimension


Tenminste zwarte band houder: aanleren van hogere kata's, gevorderde gevechtstechnieken, diepere kennis en bunkai.


At least black belt holder: learning higher kata's, advanced combat techniques, deeper knowledge and bunkai.

"Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen."

----

"Precious is the wisdom obtained through experience."