Nomination September 2020 : This ultimate tribute of the Board of Directors surprised me, 

                                                       

                                                                 どうもありがとうございます - Domo arigatôgozaimasu

Loopbaan vechtsporten

Geschiedenis 


1968 eerste stappen in een dojo

Antwerpen Kindervreugd

Judo

 1969 

Antwerpen

Sensei Jan de Vriendt

Karate Shotokan


+/- 1970 Kyokushinkai

Antwerpen/Brasschaat

Sensei Max Gebhart, Sensei Jan Cortebeeck, Sensei Billy Belhomme, Sensei Stanny Van Gestel, Sensei Jef Claes, Shihan Jean Corhay

Kyokushinkai Karate


july 1988 

Kyokushinkai Karate


certificaat 36015

zwarte band (shodan)


toegekend door

Sosei Masutatsu Oyama,

International Karate Organization Honbu Kyokushin Syogakukai Kyokushinkaikan


Martial arts carreer

History


1968 first steps in a dojo

Antwerp Kindervreugd

Judo

1969 

Antwerp

Sensei Jan de Vriendt

Karate Shotokan


+/- 1970 Kyokushinkai

Antwerp/Brasschaat

Sensei Max Gebhart, Sensei Jan Cortebeeck, Sensei Billy Belhomme, Sensei Stanny Van Gestel, Sensei Jef Claes, Shihan Jean Corhay

Kyokushinkai Karate


July 1988 

Kyokushinkai Karate


certificate 36015

black belt (shodan)


awarded by

Sosei Masutatsu Oyama,

International Karate Organization Honbu Kyokushin Syogakukai Kyokushinkaikan


Sosai & Shihan Jean Corhay

december 1990 

Kyokushinkai Karate


certificaat: 40061

zwarte band (nidan)


toegekend door

Sosei Masutatsu Oyama,

International Karate Organization Honbu Kyokushin Syogakukai Kyokushinkaikan


December 1990 

Kyokushinkai Karate


certificate: 40061

black belt (nidan)


awarded by

Sosei Masutatsu Oyama,

International Karate Organization Honbu Kyokushin Syogakukai Kyokushinkaikan


december 1993 

Kyokushinkai Karate


certificaat: 46336

zwarte band (sandan)


toegekend door

Sosei Masutatsu Oyama,

International Karate Organization Honbu Kyokushin Syogakukai Kyokushinkaikan


December 1993 

Kyokushinkai Karate


certificate: 46336

black belt (sandan)


awarded by

Sosei Masutatsu Oyama,

International Karate Organization Honbu Kyokushin Syogakukai Kyokushinkaikan


Betuiging van dankbaarheid


Tijdens mijn jarenlange opleiding heb ik het ongelooflijke geluk gehad lesonderricht of spirituele leiding  te hebben gekregen van top karateka's zowel in lichaam als in geest. 

Mijn oprechte dank gaat onder andere uit naar


 • Kancho Kenji Kurusaki (wiens familienaam ik heb uitgekozen voor het hoofdpersonage, genoemd Ataka Kurusaki, in mijn boeken "De obsessie" en "de illusie")
 • Kancho Akiyoshi Shokei Matsui
 • Kancho Kenji Midori
 • Hanshi Steve Arneil
 • Shihan Howard Collins
 • Shihan Brian Fitken
 • Shihan Loek Hollander
 • Shihan Jaap Oosterom
 • Shihan Jeff Whybrow 
 • Shihan Michel Wede
 • S. Andy Hug
 • Shihan Peter Voogt
 • Shihan Antonio Pinero
 • Shihan Jesus Talan
 • Shihan Carlos Escalera
 • Greatmaster Tomita san (Aikido and Iaido)
 • en zoveel meer...Expression of gratitude


During my years of training, I have been incredibly fortunate to have received teaching or spiritual guidance from top karatekas both in body als in mind.


My sincere thanks go to, among others


 • Kancho Kenji Kurusaki (whose family name I chose for the main character, named Ataka Kurusaki, in my books "the Obsession" and "the Illusion")
 • Kancho Akiyoshi Shokei Matsui
 • Kancho Kenji Midori
 • Hanshi Steve Arneil
 • Shihan Howard Collins
 • Shihan Brian Fitken
 • Shihan Loek Hollander
 • Shihan Jaap Oosterom
 • Shihan Jeff Whybrow
 • Shihan Michel Wede
 • S. Andy Hug
 • Shihan Peter Voogt
 • Shihan Antonio Pinero
 • Shihan Jesus Talan
 • Shihan Carlos Escalera
 • Grandmaster Tomito-san (Aikido and Iaido)
 • and so much more...


Juli 27, 1923 - April 26, 1994

-

Founder Sosei Matsutatsu Oyama

Shihan Marc Briels

Na de dood van Sosai Masutatsu Oyama, onze eerbare grootmeester, viel 'de Kyokushinkaikan eenheid" uiteen in fracties, geleid  door boegbeelden met eigen gemaakte claims de enige "echte opvolger" te zijn. De gevoerde polemiek veranderde alles in een oogwenk.


In de nasleep van Sosai's dood verschenen de nieuwe heersers. De vele operationele dojo's, die onder de BKKO vzw en later de VKKO vzw zaten, werden aangesproken door de nieuw opgerichte Japanse organisaties en versnipperden het Kyokushin landschap en niet alleen in België. 
After the death of Sosei Matsutatsu Oyama, our honorable grandmaster, 'the kyokushinkaikan unity' broke up into factions, led by figureheads with self-made claims to be the only 'true successor'. The polemic that was waged changed everything in the blink of an eye. 


In the wake of Sosai's death, the new rulers appaered. The many operational dojos, which were under the BKKO VZW and later the VKKO VZW, were addressed by the newly established Japanese organisations and fragmented the Kyokushin landscape and not only in Belgium.

Shihan Marc Briels

oktober 1997 

Kyokushin Karate


certificaat: 96465

zwarte band (yondan)


toegekend 

Founder: Sosei Masutatsu Oyama,

International Karate Organization Kyokushinkaikan


October 1997 

Kyokushin Karate


certificate: 96465

black belt (yondan)


awarded by 

Founder: Sosei Masutatsu Oyama,

International Karate Organization Kyokushinkaikan


begin 2019


Uitnodiging door Kancho Majiej Misiak president van IBU KyodoKyokushin Organisation.


Warschau : internationaal semenarie.


Programma : lessen kihon, kata en kumite, scheidsrechters cursus en kyu- en dan examens. 
Aanstelling als branchief IBU KyodoKyokushin Karate voor België. 
Early 2019


Invitation by Kancho Majiej Misiak president of IBU Kyodokyokushin Organisation.


Warschau : international semenar.


Program : kihon, kata and kumite lessons, referee course and kyu- and dan exams. 
Appointment as Branchief IBU Kyodo Kyokushing Karate  for Belgiumaugustus 2020 

Kyodo Kyokushin Karate


certificaat: 2020/05/071

zwarte band (godan)


toegekend door 

Kancho Maciej Misiak en Raad van Bestuur

International Budokai Union Kyodokyokushin


august 2020 

Kyodo Kyokushin Karate


certificate: 2020/05/071

black belt (godan)


awarded by 

Kancho Maciej Misiak and Board of Directors

International Budokai Union Kyodokyokushin


Extra info


2000 Katmandou, Nepal


1999 Japan, Tokyo: General meeting after the ChampionshipsTijdens deze vergadering was ik getuige van het op dat moment heersende politieke landschap. De publiekelijk aangekondigde ontslagen van zittende bestuursleden ontroerde menig hart van de aanwezigen en ontlook op menig gezicht, woede, ongeloof, verbazing en vooral een hoop tranen.


Diverse gevoerde gesprekken met ontslagnemende bestuursleden verruimden mijn inzichten over het hoe en waarom. De gevoerde argumentatie lieten mij de redenen begrijpen, maar bezoedelden tegelijkertijd 'het diep in mijn hart gekoesterde ideaalbeeld van de Kyokushinkaikan-spirit' dat ik sinds mijn eerste stappen in de wereld van de oosterse gevechsporten op zo'n manier dat ik me terugtrok en afstand nam van dit nieuwe kyokushin wereldje.


Tijd heelt wonden?

During this meeting I witnessed the preveiling political landscape at the time. The publicly announced dismisal of sitting board members moved many a heart and on many face , anger, disbelief, surprise and , above all, tears.Various conversations with resigning boar members broadened my insights about the how and why. The arguments made allowed me to understand the reasons, but at the same time tarnished 'the ideal image of the Kyokushinkaikan spirit cherished in my heart' that , since my first steps in the world of martial arts, I have lost myself in such a way that I withdrew and distanced myself from this new Kyokushin world.


Time heals wounds?

Website under construction

2003


Ik stopte als hoofdinstructeur van mijn dojo Mas. Oyama Kyokushinkai Karate Kalmthout en liet de dojo in bekwame handen achter. Vandaag de dag bestaat de dojo nog steeds en wordt er op een enthousiaste wijze karate gegeven.


Ik werd een ronin, in de plaats van dagelijks les Kyokushinkai te geven, trainde ik zelfstandig en bezocht jarenlang verschillende stijlen om extra kennis op te nemen en nieuwe vaardigheden te leren.


Andere stijlen zoals aikido, kubudo, iaido, jujutsu, krav maga, kick boksing... kwamen aan bod en elke stijl leerde mij nieuwe combinaties, speciale technieken en nieuwe inzichten. Het was een leuke ervaring om even in de anonimiteit te verdwijnen en met een witte gordel helemaal achteraan in blok te staan.

(P.S. niet dat ik lang anoniem kon/mocht meetrainen, elke aandachtige sensei pikte me er steeds na een of twee lessen uit om naar mijn verleden te vragen)


De lessen die ik hieruit trok, verklaar ik graag met een simpele vraag :


Wat is het beste boek?


In elke bibliotheek staan duizenden boeken, fiction/non fiction, thrillers, romans...

Als je nog nooit een boek hebt gelezen, dan snuffel je rond in de verschillende categorieën totdat je iets vindt, wat je smaakt.

Naarmate je meer over iets leest, vergroot jouw kennis, word je kritischer en is het steeds moeilijker een beter boek te vinden.

Verander je van categorie, dan start je weer van voorafaan, met dit verschil dat je veel sneller je weg zal vinden naar het betere boek.

Een goede bibliothecaris zal jou direct opmerken.


Vervang categorie door gevechtstijl en betere boek door senpai/sensei/shihan...

 

Nu weet ik, dat je nooit weet.

2003


I quit as the head instructor of my dojo Mas. Oyama Kyokushinkai Karate Kalmthout and left the dojo in capable hands. Today the dojo still excists and karate is taught enthusiastically.


I became a ronin, instead of teaching Kyokushinkai every day, I trained independently and visited different styles to absorb additional knowledge and learn new skills.Other styles such as aikido, kubudo, iaido, ju jutsu, krav maga, kick boxing... were visisted, each style taught me new combinations, special echniques and new insights.

It was a nice experience to disappaer into anonymity for a while and to stand at the very end of the block with a white belt.

(p.s. not that I could/was allowed to train anonymously for long. Every attentive instructor always pucked me out after one or two lessons to ask about my past.)


I like to explain the lessons I learned from this with a simple question :


What's the best book?


Each library contains thousands of books, fiction/non-fiction, thrillers, novels...

If you've never read a book, you browse throught the different categories until you find something you like.

As you read more about something, your knowledge increases, you become more critical and it becomes increasingly difficult to find a better book.

If you change category, you start again from the beginning, with this difference that you will find your way to the better book much faster.

A good librarian will notice you right away.


Replace category with combat style and better book with better senpai/sensei/shihan...


Now I know, that you never know.